Hovorí sa, že Slovensko je malá veľká krajina. Svoju veľkosť dokazuje okrem iného aj tým, že je dnes schopné podeliť sa o svoje pozitívne i bolestivo nadobudnuté skúsenosti z procesu tvorby mladej demokracie, občianskej spoločnosti  či  integrácie do euro-atlantickej rodiny s krajinami, ktoré sú ešte na počiatku svojej cesty… V máji 2013 zorganizovala Slovenská atlantická komisia (SAC) návštevu Tuniska s cieľom odovzdať slovenské know-how o reforme polície a celého bezpečnostného sektoru. S odborníkmi SACu sa projektu zúčastnil aj viceprezident Policajného zboru SR Milan Lučanský. Krátky rozhovor ponúka náhľad nato, aký zmysel a cieľ majú podľa vedenia slovenskej polície takéto projekty.

Po návrate z Tuniska, kde ste sa zúčastnil projektu na podporu reformy bezpečnostného sektoru v tejto krajine, ako vnímate iniciatívy, v ktorých sa Slovensko snaží o odovzdanie svojich nadobudnutých skúseností z rôznych oblastí a procesov?