Click here for the English version

V GLOBSEC-u sa snažíme meniť svet k lepšiemu spájaním tých správnych ľudí v správnom čase, aby sme umožnili a podporili voľnú výmenu myšlienok. Našou misiou je pozitívne ovplyvniť budúcnosť prostredníctvom analytických aktivít a prinášaním nových inovatívnych myšlienok a riešení pre lepší a bezpečnejší svet. Filantropické dary nám pomáhajú rozvíjať naše úsilie pozerať vpred, riešiť zložité a častokrát kontroverzné témy a zdieľať naše poznatky inovatívnymi a atraktívnymi spôsobmi.

Svojou činnosťou – od boja proti fake news (úmyselná dezinformácia) po podporu moderných technológií, GLOBSEC prispieva k bezpečnejšiemu a prosperujúcejšiemu svetu. Váš dar nám pomôže pokračovať v prinášaní riešení pre politické výzvy dneška.

Pre lepšiu predstavu o tom, čo GLOBSEC robí, a čo sú konkrétne výstupy našej práce, pozrite si výsledky niektorých našich projektov, ktoré pomáhajú bojovať proti hoaxom na internete a prispievajú k bezpečnejšiemu online prostrediu. Tieto projekty vznikli v spolupráci s napríklad slovenskými YouTubermi alebo so Zastúpením Európskej Komisie na Slovensku.

  • Vytvorili sme online kurz o médiách a dezinformáciách určený hlavne pre mladých ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac napríklad o tom ako rozpoznať úmyselné dezinformácie, a čo robiť, keď na nich v online prostredí narazia.
  • Taktiež sme pripravili stránku určenú hlavne pre organizácie a aktívnych občanov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tvorbe pútavého online obsahu, ale aj o dezinformáciách na internete.
  • Spolu so slovenskými YouTubermi Selassie a Expl0ited sme vytvorili kampaň bojujúcu proti hoaxom a fake news na internete.
  • S rovnakým cieľom sme spolupracovali so Zastúpením Európskej Komisie na Slovensku a vytvorili videá, ktoré nájdete na tu a tu.

Chceli by ste podporiť našu misiu? Pre podrobný návod, ako darovať 2%, kliknite na ikonku, ktorá vystihuje Váš stav zamestnanosti:

Fight hoaxes with your 2%

AT GLOBSEC, we strive to change the world by bringing together the right people at the right time for free exchange of ideas. OUR MISSION is to influence the future through analytical activities, bringing new innovative ideas and solutions for a better and safer world. Your PHILANTROPIC CONTRIBUTIONS support our ability to take the long view, tackle tough and often-controversial topics, and share our findings in innovative and compelling ways.

From fighting fake news to highlighting new technologies and more, GLOBSEC is working for a safer, secure and more prosperous world. Your gift will help us to continue developing solutions for today’s policy challenges.

Just to give you a taste of the work GLOBSEC does, feel free to check out some of our projects’ outputs which have tangibly helped to fight hoaxes and promote critical thinking.

  • We have created an online course Media and Disinformation for youth.
  • We have developed a toolkit Countering Disinformation Online for civil society organisations and active citizens who are interested to learn how to create interesting online content and target certain audience, as well as to learn more about various initiatives analysing and countering disinformation.
  • We have also worked with top Slovak YouTubers Selassie and Expl0ited and created a unique information campaign raising awareness on the false and distorted information being spread in online environment among the youth.
  • With the same aim in mind, we also developed two animated videosaddressing negative perception of the EU in Slovakia and disinformation spread about the European Union. Watch our videos at the following links: video 1 and video 2.

Would you like to support us in achieving our mission?

For English guidelines on how to donate your 2% deductible tax,
please get in touch with us through our Communications Team at [email protected].