Bratislava, 15. októbra: Tím analytikov CEPI výrazne posilnil príchod Balázsa Jarábika, renomovaného analytika a špecialistu na medzinárodný rozvoj, ktorý sa bude ako vedúci výskumný pracovník venovať predovšetkým programu Východného partnerstva.

Angažovanie Balázsa Jarábika je pokračovaním dlhodobého úsilia CEPI (Central European Policy Institute) vypracovávať kvalitné analýzy s cieľom prinášať riešenia pre zabezpečenie prosperity a stability v strednej a východnej Európe.

“Som rád, že sa k nám pridáva jeden z medzinárodne najuznávanejších expertov, a výrazná postava programu Východného partnerstva,“ uviedol Róbert Vass, generálny tajomník Slovenskej atlantickej komisie (SAC), materskej organizácie CEPI. „Balázs má obrovské skúsenosti z terénu a jeho príchod posilní schopnosti SAC aj CEPI aktívne prispievať k formovaniu politiky na regionálnej aj európskej úrovni.“

Ako expert na problematiku medzinárodného rozvoja a stratégie, posilní Balázs Jarábik od polovice októbra medzinárodný tím CEPI, kde sa bude venovať predovšetkým otázkam Východného partnerstva a tiež využije svoje znalosti a širokú sieť kontaktov v strednej Európe.

“Teší ma, že budem súčasťou skvelého tímu v CEPI a verím, že sa nám podarí prehĺbiť dosah stredoeurópskeho regiónu v Európe i za jej hranicami,“ povedal Balázs Jarábik.

V inštitúte bude pracovať súbežne s pôsobením na výkonnom poste mimovládnej organizácie Pact, jednej z najväčších amerických nadácií, kde bol jednou z kľúčových postáv pri budovaní aktivít vo východnej Európe. Počas jeho doterajšieho päťročného pôsobenia sa kyjevská pobočka Pactu etablovala na najväčšiu mimovládnu organizáciu v krajine s ročným rozpočtom 10 miliónov dolárov. Súčasne pracoval ako analytik pre think-tank FRIDE. Výsledkom synergie jeho praxe a analytickej činnosti bola projekt Reality Check, ktorý sa stala integrálnou súčasťou predsedníctva Litvy v Európskej rade.

 

Ako expert na medzinárodný rozvoj a otázky demokracie a vládnutia, pracoval Balázs Jarábik ako poradca pre občianske združenia a politické strany na Balkáne a v krajinách východnej Európy, a spolupracoval aj so slovenským parlamentom a ministerstvom zahraničných vecí, Európskym parlamentom, OSN a OBSE.

V prípade záujmu o ďalšie informácie či spoluprácu, kontaktujte CEPI na [email protected].

O CEPI:

Stredoeurópsky politický inštitút (CEPI) je regionálny think-tank založený Slovenskou atlantickou komisiou (SAC) so sídlom v Bratislave. Poslaním CEPI je pomôcť lídrom z rôznych sfér politického, ekonomického a spoločenského života v strednej Európe formovať odpovede na výzvy súčasnosti, a zvýšiť prínos regiónu vo fungovaní a aktivitách EÚ a NATO. Medzi hlavné nástroje CEPI patrí zapájanie špičkových odborníkov a inštitúcií z regiónu do svojej činnosti, a úzka spolupráca s vládami pri transformácií odporúčaní do konkrétnych a inovatívnych politických riešení.