Bratislava, 2. apríl 2020

Medzinárodný think tank GLOBSEC oznámil, že pätnásty ročník jeho vlajkového podujatia GLOBSEC Bratislava Forum sa z dôvodu vypuknutia globálnej pandémie spojenej s COVID-19 presúva.  

Nový termín podujatia je 28. – 30. august 2020. 

Vo vyhlásení GLOBSEC uvádza: „Zdravie a bezpečnosť našich hostí, partnerov a kolegov sú našou najvyššou prioritou. Vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu je najlepším postupom odložiť Fórum na koniec augusta.“ 

Prezident GLOBSECu, Róbert Vass zároveň dodáva: “Toto rozhodnutie sme neprijali ľahkovážne. Veríme však, že nové termíny poskytnú spíkrom a návštevníkom Fóra dostatočný čas na prispôsobenie ich kalendárov novým dátumom a budeme mať tak česť otvoriť novú diplomatickú sezónu spoločne. “ 

Sme vďační našim partnerom za podporu a konštruktívny prístup v týchto kritických časoch. Zároveň si dovoľujeme ubezpečiť medzinárodnú komunitu, že usilovne pracujeme na neustálom vylepšovaní Fóra a taktiež robíme všetko pre dodržanie prísnych hygienických opatrení.“   

Program Fóra sa zameria na najnaliehavejšie otázky tejto mimoriadne náročnej doby. Spíkri a delegáti budú tvrdo pracovať na hľadaní realizovateľných riešení problémov, ktorým čelíme dnes, a ktorým sa nevyhneme ani v budúcnosti. Diskusie sa okrem iného zamerajú na vplyv krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na rôzne sektory spoločnosti a vlády a budú rámcované v piatich tematických okruhoch: budúcnosť Európy, obrana a bezpečnosť, ekonomika a globálne usporiadanie, digitálna budúcnosť a udržateľnosť. 

Naďalej pozorne sledujeme celkový vývoj situácie a v záujme neohrozovania bezpečnosti našich hostí ostávame pripravení prijať ďalšie rozhodnutia, pokiaľ to situácia bude vyžadovať. Podrobnosti o programe GLOBSEC 2020 Fóra oznámime čoskoro.