Slovenská atlantická komisia v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Vás pozýva na Ekonomický seminár: Svet v ekonomických súvislostiach. Stretnutia zimného semestra sa uskutočnia v novembri 2013 na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Semináre budú vedené rečníkmi z Ministerstva financií, súkromnej sféry, ale aj akademickej obce. Všetky stretnutia budú zaradené do predmetu Aktuálne otázky.Najaktívnejší účastník získa stáž na Ministerstve financií.

V prípade záujmu Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.Kontakt: [email protected]

 

Deadline prihlášok: 20.október 2013