Slovenská atlantická komisia (SAC) a Incheba Expo Bratislava sa rozhodli rozvinúť strategickú spoluprácu v rámci najvýznamnejšieho stredoeurópskeho zahraničnopolitického a bezpečnostného fóra GLOBSEC  a Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky Bratislava (IDEB).  Hlavným cieľom nového partnerstva bude vytvoriť silnú regionálnu platformu na podporu Vyšehradskej obrannej a bezpečnostnej spolupráce.

 

Zástupcovia oboch inštitúcií včera, 30. mája v Bratislave, podpísali memorandum, v ktorom sa dohodli na možnej budúcej koordinácií svojich aktivít tak, aby sa GLOBSEC a IDEB konali súčasne v rámci nového spoločného projektu stredoeurópskeho týždňa bezpečnosti, ktorý plánujú spoločne zorganizovať každý druhý rok popri konferencii GLOBSEC v Bratislave. „Spoluprácou značiek GLOBSEC a IDEB by sme radi využili obrovský potenciál oboch podujatí a vytvoriť tak unikátnu platformu v strednej a východnej Európe pre podporu regionálnej spolupráce v obrannej oblasti. Chceme tým nadviazať na náš dlhodobý projekt DAV4, v rámci ktorého sme vydali niekoľko analýz a odporúčania pre krajiny V4 v tejto oblasti. Spoločnú iniciatívu plánujeme symbolicky odštartovať v roku 2014, keď Slovensko oslávi 10 rokov členstva v NATO“ povedal Generálny tajomník SAC, Róbert Vass.

Klesajúce obranné rozpočty a vysoké ceny obrannej techniky tlačia európske krajiny do väčšej regionálnej spolupráce, aby dokázali efektívnejšie vynakladať finančné prostriedky určené na obranu. „Inšpiráciou sú pre nás severské krajiny, ktoré napriek tomu, že nie sú členom rovnakých organizácií, dokázali vytvoriť najefektívnejší model obrannej spolupráce“, dodal Vass.

Organizátori IDEB vnímajú GLOBSEC ako jedinečný priestor v strednej Európe na rokovania, výmeny názorov a riešení so zameraním sa na témy z oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Práve ekonomika a debata o udržateľnosti zdrojov na zbrojenie a modernizáciu ozbrojených síl je  pre IDEB kľúčová. „Strategické spojenie medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB s významným zahraničnopolitickým a bezpečnostným fórom GLOBSEC bude výnimočnou príležitosťou pre stretnutie ponuky našich vystavovateľov  so zámermi konkrétnymi investičnými politických špičiek v oblasti obranných rezortov,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Incheba, a.s., Alexander Rozin.