Má byť prezident politickým lídrom, alebo morálnou autoritou? To bola jedna z otázok prezidentského prieskumu „Namixuj si svojho prezidenta!“, ktorý zorganizoval banskobystrický tím Slovenskej atlantickej komisie zložený zo študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.

Unikátny projekt si dal za cieľ preskúmať postavu prezidenta SR z hľadiska jeho apolitických predpokladov a zameral sa na politologické aspekty úradu. Na prezidentskom prieskume sa formou ankety zúčastnilo 155 respondentov a zakončila ho 10. marca odborná diskusia s doc. PhDr. Martinom Klusom, PhD., Mgr. Marekom Lenčom, PhD. a Mgr. Ivanom Kováčom, PhD.

Diskusia sa sústredila na študentský uhol pohľadu na funkciu a osobnosť prezidenta a rozoberala študentský mix, ktorý vzišiel z prieskumu.

Študenti si v prvom rade žiadajú aktívneho prezidenta, ktorý participuje na politike a pôsobí ako tmeliaci článok spoločnosti, presadzujúc Masarykov ideál. Pozvaní hostia zhodnotili výsledky prieskumu ako potešujúce, vzhľadom na fakt, že na fakulte vyrastá nová generácia kriticky mysliacich občanov-odborníkov.

Výsledky prezidentského prieskumu študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov dostupné na:

Tu môžeme uploadnuť naše PDF.