Stredoeurópska strategická rada posilňuje hlas Slovenska v zahraničí, podporuje transatlantickú a stredoeurópsku spoluprácu a presadzuje hodnoty slobody, právneho štátu a liberálnej demokracie.

Budujúc na 20-ročných úspechoch Slovenskej atlantickej komisie, Rada patrí medzi najúspešnejšie a najvplyvnejšie mimovládne organizácie v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostných a ekonomických otázok nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

Svoje ciele napĺňa prostredníctvom troch členských organizácií, ktorými sú Slovenská atlantická komisia (SAC), Centrum pre európske záležitosti (CEA) a think-tank Inštitút pre stredoeurópsku politiku (CEPI). Tieto ciele dosahujeme organizovaním medzinárodných konferencií ako GLOBSEC a TATRA SUMMIT, ako aj desiatkami štúdií a analýz, ktoré každoročne pripravujeme.

Veľkú časť našich projektov a aktivít realizujeme vďaka finančnej podpore od našich priateľov a sympatizantov. Vďaka každoročnému darovaniu 2% z Vašich daní dokážeme pracovať lepšie a kvalitnejšie, s výraznejšou pridanou hodnotou nielen pre Slovensko, ale aj pre celý región strednej Európy.

Preto si Vás aj tento rok dovoľujeme požiadať o darovanie 2% z Vašej dane z príjmu a pomôcť nám tak v napĺňaní našich cieľov a poslania. Postup, ako je možné darovať 2% z dane, nájdete v priložených dokumentoch.