Milí priatelia,

V mene Slovenskej atlantickej komisie mi dovoľte, aby som Vás oslovil v súvislosti s možnosťou  darovania 2% z Vašej dane z príjmu. Aj vďaka tejto každoročnej podpore patrí Slovenská atlantická komisia, spolu so sesterskými organizáciami (Centrum pre Európske záležitosti a think-tank Inštitút pre stredoeurópsku politiku), k najúspešnejším subjektom aktívnym v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostných a ekonomických otázok nielen na Slovensku ale aj v strednej Európe.

Dnes tieto tri organizácie zastrešuje Stredoeurópska strategická rada, ktorej misia je prienikom ich doterajšieho úsilia: podpora hlasu Slovenska a Strednej Európy v medzinárodných vzťahoch, udržiavanie diskusie o európskych a transatlantických témach a podpora stredoeurópskej spolupráce a  politického konsenzu v zahraničnopolitických otázkach.

Veľká časť našich projektov a aktivít je realizovaná vďaka finančnej podpore od našich priateľov  a sympatizantov. Vďaka každoročnému darovaniu 2% z Vašich daní vieme naše projekty realizovať lepšie a kvalitnejšie, s výraznejšou pridanou hodnotou nielen pre Slovensko, ale aj pre celý región strednej Európy.

Preto by sme si Vás aj tento rok dovolili požiadať o darovanie 2% z Vašej dane z príjmu a pomôcť nám tak v napĺňaní našich cieľov a misie. Postup ako je možné darovať 2% z dane nájdete v priložených dokumentoch.

Ďakujeme za Vašu dlhoročnú priazeň a podporu.

 

S úctou,

Róbert Vass
Výkonný viceprezident

 

PRE VIAC INFORMÁCIÍ PROSÍM NAVŠTÍVTE SEKCIU VENOVANÚ 2 PERCENTÁM Z DANÍ.