Tlačová správa

TATRA SUMMIT 2022: Gala večer a odovzdávanie cien

08.10.2022
Awarding ceremony

Počas konferencie GLOBSEC Tatra Summit 2022 boli už tradične udelené GLOBSEC European Awards, ktoré sú odovzdávané najmä za zásluhy oblasti rozvoja Európy, jej pokroku a posilňovania odolnosti. Tento rok získal cenu výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), Dr. Fatih Birol.

Udelením ocenenia výkonnému riaditeľovi IEA, Dr. Fatih Birolovi, GLOBSEC ocenil neúnavnú prácu, ktorú vykonali Dr. Birol a IEA pri zmierňovaní dopadu energetickej krízy. Cena bola odovzdaná za účasti predsedu vlády Slovenskej republiky, Eduarda Hegera.

„Vďaka nepretržitému monitorovaniu globálneho trhu s energiou a poskytovaniu dôležitých analýz a rád svojim členom a EÚ a vďaka podpore posilnenia investícií do zelenej energie a energetickej efektívnosti IEA významne pomohla zmierniť vplyv ruskej invázie na európsky energeticky trh. Som preto poctený, že sme mohli za tieto zásluhy vzdať úctu a vďaku Dr. Birolovi a IEA počas tohtoročného Tatra Summitu, ktorého kľúčovou témou je aj zmierňovanie dopadov energetickej krízy na krajiny v našom regióne,“

skonštatoval prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.

GLOBSEC Business Award získal Thierry Déau, zakladajúci partner a výkonný riaditeľ spoločnosti Meridiam. Ocenenie GLOBSEC Business Award sa každoročne udeľuje na GLOBSEC Tatra Summit na počesť popredných osobností, ktoré významne formujú európsku podnikateľskú komunitu.

„Oceňujeme výnimočný talent, energiu a kreativitu obchodných lídrov, ktorí riadia inovácie a hospodársku súťaž v Európe. Prostredníctvom tohto ocenenia chceme ukázať našu maximálnu podporu, rešpekt a obdiv voči podnikateľskej komunite a jej prínosu k presadzovaniu európskych hodnôt na globálnej scéne,“

povedal Róbert Vass, prezident organizácie GLOBSEC.

Meridiam je nezávislá investičná spoločnosť, ktorá sa nedávno transformovala na dobročinnú organizáciu. Špecializuje sa na vývoj, financovanie a riadenie dlhodobých a udržateľných infraštruktúrnych projektov s vierou, že zosúladenie záujmov medzi verejným a súkromným sektorom môže poskytnúť kritické riešenia pre kolektívne potreby komunít.

Ceny si obaja laureáti prevzali osobne na Štrbskom Plese počas konferencie Tatra Summit. Medzi bývalých ocenených patria Angel Gurrfa, Kristalina Georgieva, Bruno Le Maire, Donald Tusk a Wolfgang Schauble.

Tohtoročný Tatra Summit je zameraný najmä na definovanie budúcnosti Európy. Odohrá sa v kľúčovom čase, keď sa viac ako 200 verejných činiteľov, svetových a biznis lídrov osobne stretlo, aby riešili aktuálne ekonomické problémy vrátane vplyvu hroziacej recesie na náš región, energetickú autonómiu a bezpečnosť Európy či inovácie v strednej a východnej Európe.

Medzi najvýznamnejších hostí patrí Mathias Cormann, generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD); Kadri Simson, komisárka Európskej komisie pre energetiku, Riccardo Puliti, viceprezident pre infraštruktúru Svetovej banky a Fatih Birol, výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry.