Katarína Klingová je výskumná pracovníčka v GLOBSEC. Absolvovala Stredoeurópsku univerzitu v Budapešti s magisterským titulom v oblasti politológie. Okrem toho má magisterský titul z európskych štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave. Predtým pracovala ako koordinátor a výskumná pracovníčka v Transparency International Slovakia a tiež stážovala v Európskej komisii.