Event

11.05.2021 - Posilnenie slovenského batériového systému v budúcom desaťročí

03.05.2021

Utorok, 11.mája 2021

15:00-17:45 (CET)

Viac informácií ohľadom podujatia a registrácie nájdete tu. V prípade ďalších otázok, kontaktujte prosím [email protected]

Udalosť sa bude vysielať naživo na tejto stránke (na dlaždici videa nižšie) a na našich kanáloch sociálnych médií.

Please see the attached document below for the English version

GLOBSEC v spolupráci so Slovenskou batériovou alianciou (SBaA) a Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu (SEVA) Vás pozývajú na diskusiu o tom, ako môže Slovensko podporiť výskum a vývoj batérií ako základnej súčasti batériového ekosystému v oblasti skladovania energie a e-mobility. Toto podujatie bude organizované v hybridnom režime - časť účastníkov bude prítomná osobne a časť online.

Hlavnou témou bude oblasť výskumu a vývoja ako jadro vznikajúceho slovenského batériového ekosystému. Už niet pochýb o tom, že budúcnosť automobilového priemyslu spočíva v elektrických vozidlách, v ktorých sú batérie najcennejším prvkom. Pre krajinu ako Slovensko, ktorá vyrába viac automobilov na obyvateľa ako ktorákoľvek iná krajina na svete, predstavuje zásadný posun od tradičných vozidiel so spaľovacím motorom k elektrickým výzvu, ktorú je potrebné splniť pomocou solídnej stratégie obsahujúcej jasné a predvídateľné politiky, ktoré udržia Slovensko v popredí tohto priemyslu v rámci hodnotového reťazca batérií.

Okrem toho existuje silná hybná sila zachytiť elektrifikačnú vlnu a konať rýchlo. Pokiaľ ide o skladovanie energie, očakáva sa, že celkový ročný trh so skladovaním energie v Európe dosiahne v roku 2021 hodnotu 3 000 MWh, čo je takmer dvojnásobok ročného rozmiestnenia úložísk zaznamenaného v roku 2020.

V záujme zlepšenia súčasného stavu batérií je nevyhnutné urýchliť spoločné činnosti v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku. Projekty výskumu a vývoja však nemôžu závisieť iba od súkromného sektora pretože si vyžadujú vzájomne závislú spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom. Finančné prostriedky EÚ sa považujú za potrebné v tomto smere. V tejto chvíli pre Slovensko:

 1. končí predchádzajúce obdobie financovania EÚ;
 2. európske plány na oživenie a odolnosť ponúkajú nové príležitosti;
 3. prebieha príprava Partnerskej dohody k eurofondom 2021 – 2027;
 4. je k dispozícii niekoľko ďalších schém financovania.

Na záver je potrebné, aby Slovensko urýchlilo implementáciu právnych predpisov EÚ o zimnom balíku, posilnilo pozíciu e-mobility, udržalo si pozíciu svetovej špičky v automobilovom priemysle, implementovalo právne predpisy o batériách, podporilo rozvoj skladovania energie a uskutočnilo prechod na udržateľné, zelené a dekarbonizované hospodárstvo.

Hlavné ciele diskusie:

 1. Informovať všetky príslušné organizácie, ministerstvá a súkromný sektor o požiadavkách EÚ voči ministerstvám a informovať o aktuálnych projektoch výskumu a vývoja batérií týkajúcich sa e-mobility a skladovania energie;
 2. Spolupráca medzi všetkými subjektmi súvisiacimi s činnosťami výskumu a vývoja a s plnením záväzkov voči EÚ;
 3. Prezentovať súčasné a budúce potreby verejného a súkromného sektora v oblasti e-mobility a skladovania energie s potenciálnou vzájomnou podporou.

Zasadnutie a plán podujatia (11. mája| 15:00-17:45)

15:00 – 16:15    Časť 1: Aktuálne projekty a plány batérií pre výskum a vývoj dosahujúce ciele EÚ

 • Moderátor: Vazil Hudák, podpredseda, GLOBSEC
 • Hlavný rečník: Karol Galek, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Jozef Urban, podpredseda predstavenstva, InoBat Auto
 • Marián Smik, predseda Slovenskej batériovej aliancie a generálny riaditeľ AEN
 • Stanislav Králik, generálny riaditeľ, ZTS Výskum a vývoj
 • Jozef Matušov, vedúci IPCEI projektu, Energoaqua a projektový manažér, Žilinská univerzita v Žiline
 • Karol Frohlich, riaditeľ, Slovenská akadémia vied (SAV); Peter Drgoňa, docent, Žilinská univerzita v Žiline

16:30 – 17:45    Časť 2: Podpora a spolupráca posilnenia slovenského batériového ekosystému

 • Moderátor: Marián Smik, predseda Slovenskej batériovej aliancie
 • Hlavný rečník: David Madaj, projektový manažér pre zelenú ekonomiku, sekcia plánu obnovy, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Peter Kárpáty, poverený riadením oddelenia inteligentnej mobility MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) a designovaný predseda záujmového združenia Inteligentná mobilita Slovenska
 • Patrik Križanský, riaditeľ, Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA)
 • Artur Bobovnicky, riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
 • Juraj Sinay, profesor, Technická univerzita v Košiciach.

#GLOBSECwebinars #GLOBSECgoesDIGITAL

Please see the attached document below for the English version.

You can read the outcome summary of the event in English below.