Press release

Depresia medzi kľúčovými zdravotníckymi témami GLOBSEC 2022 Bratislava FORUM

12.05.2022

Zatiaľ čo COVID-19 stále púta pozornosť sveta a vojna na Ukrajine priniesla nové obavy týkajúce sa bezpečnosti v Európe, ďalšia tichá pandémia stúpa a naberá na sile: pandémia duševného zdravia.

V prvom roku pandémie COVID-19 vzrástla celosvetová prevalencia úzkosti a depresie o masívnych 25 %, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Po desaťročiach mierneho pokroku nastal čas, aby sa prístup k adekvátnej liečbe a starostlivosti, zapojenie rodín pacientov a zvládanie depresie stali skutočnou prioritou v Európe.

Depresia postihuje čoraz viac ľudí, od detí a dospievajúcich až po starších, ktorí prežili viac ako dva roky izolácie a neistoty, ale systémy zdravotnej starostlivosti v strednej Európe a Pobaltí (CE&B) nie sú ani zďaleka pripravené poskytnúť im primeranú podporu. Podľa Lancet-World Psychiatric Association Commission je depresia najčastejším stavom duševného zdravia, ktorý dnes postihuje ľudí. WHO odhaduje, že celosvetovo je ňou postihnutých približne 3,8 % populácie, vrátane 5 % medzi dospelými a takmer 6 % medzi ludmi staršími ako 60 rokov.

Napriek tomu podľa štúdie Lancet – World Psychiatric Association Commission príliš málo ľudí v komunitách, vládach a zdravotníctve chápe alebo uznáva depresiu  ako odlišnú od iných problémov, ktorým ľudia čelia. Nerobí sa dosť na to, aby sa predišlo a zmiernilo utrpenie tých, ktorí depresiou trpia a len málo vlád uznáva brzdu, ktorú depresia predstavuje pre sociálny a ekonomický rozvoj.

Keďže GLOBSEC 2022 Bratislava Forum sa zameria na riešenie kľúčových výziev dnešného sveta, vrátane posilňovania odolnosti spoločnosti, diskusia o otázkach duševného zdravia bude na prvom mieste v agende tykajúcej sa zdravotných tém. Panel špičkových regionálnych expertov bude diskutovať o výsledkoch 10 národných správ z regiónu krajín strednej a východnej Európy o hodnotení depresie* a o Memorande pacientov trpiacich depresiou so zameraním na 4 hlavné oblasti:

  • Poskytovanie komplexných služieb v oblasti liečby depresie,
  • Vyžitie dát na podporu zlepšenia starostlivosti o depresiou trpiacich pacientov,
  • Zapojenie a posilnenie ľudí s depresiou
  • Využitie technológii na zlepšenie prístupu k starostlivosti.

Memorandum pacientov predstaví vedúci združenia pacientov niektorej z krajín CE&B najrelevantnejším tvorcom politík, čo im poskytne príležitosť zaviazať sa verejnosti, že sa budú komplexnejšie zaujímať o potreby pacientov v oblasti depresie.  „Ľudia, ktorí zažili depresiu, ani ich rodiny u nás nie sú vypočuté, a ak aj áno, tak štátna stratégia starostlivosti o duševné zdravie nie je daná ich potrebami či názormi,“ povedal Andrej Vršanský, riaditeľ Ligy za duševné zdravie, najväčšej slovenskej pacientskej organizácie. „Je potrebné zmeniť túto paradigmu, aby sme mohli vybudovať moderný systém starostlivosti o duševné zdravie, založený na podpore komunity a prevencii,“ dodal.

Napriek zjavnej potrebe mnohé krajiny nedokážu primerane reagovať na potreby ludi trpiacich depresiou. „Starostlivosť o duševné zdravie bola dlho zanedbávaná a nedostatočne financovaná a neuspokojená potreba starostlivosti je stále vysoká,“ uviedla OECD vo svojej Správe o systémoch podpory duševného zdravia z roku 2021. Zatiaľ čo krajiny OECD vynakladajú na duševné zdravie v priemere 6-7% celkových výdavkov na zdravotníctvo, mnohé krajiny CE&B tieto čísla nedosahujú. Navyše 56 % ľudí s depresiou v OECD nevyhľadáva lekársku starostlivosť, takže oficiálne štatistiky sú vo všetkých krajinách výrazne poddimenzované.

Projekt s názvom Depression Scorecard prináša pozornosť na starostlivosť o depresiu v regióne CE&B a vyzýva zainteresované strany, aby sa starostlivosť o pacienta a prístup k vysokokvalitnému systému manažmentu depresie stali prioritou.

Cieľom výskumného projektu, realizovaného za posledných 6 mesiacov v spolupráci s viac ako 40 špičkovými odborníkmi na zdravotníctvo a až 20 pacientskymi organizáciami v regióne, je inšpirovať k rozvoju vhodných verejných politík a liečebných algoritmov na riešenie tohto rastúceho socio-ekonomického problému.

Zníženie bremena, ktoré depresia predstavuje pre spoločnosť, ako aj rozpočty jednotlivých krajín, si vyžaduje jednotnú akciu všetkých príslušných zainteresovaných strán – tvorcov politík a vládnych inštitúcii, zdravotníckych pracovníkov, zástupcov a obhajcov pacientov a iných odborníkov. Ich spolupráca a pochopenie potrieb pacienta je prvým krokom na ceste k lepšiemu zvládaniu depresie v každej krajine.

* Depression Scorecard iniciovali a financovali farmaceutické spoločnosti Johnson & Johnson

https://www.who.int/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers-25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mental_health-2022.1

Time for united action on depression: a Lancet–World Psychiatric Association Commission. Lancet 2022; 399: 957–1022  https://www.thelancet.com/commissions/united-action-on-depression Published Online: February 15, 2022

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

Navigation