Press release

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Slovenský pacient s rakovinou nemá prístup k 65 percentám liekov

15.07.2021

Bratislava, 6. júl. Slovensko je v Európe neslávne známe aj tým, že u nás zomiera najviac ľudí s rakovinou. Podľa mnohých držíme prvenstvo aj kvôli tomu, že Slováci stále nemajú prístup k inovatívnym a pokročilým formám liečby onkologických ochorení.

Práve tie sú stále silnou témou nielen na Slovensku, ale rezonujú v celom regióne strednej a východnej Európy. Téme sa nevyhla ani tohtoročná konferencia GLOBSEC, ktorá spojila na jedno miesto politikov, špecialistov a lekárov.

Ako pripomína slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, kým v nordických krajinách je priemer prežitia na rakovinu na úrovni 60 percent, štáty východnej Európy ho majú len na úrovni 45.

„Slovenský pacient napríklad nemá prístup k 65 percentám dôležitých liekov, ktoré by mohli zmierniť nádorové ochorenie,” povedala Nicholsonová v diskusii na konferencii GLOBSEC, ktorej jeden z panelov bol venovaný práve riešeniu problému rakoviny v našom regióne.

Slovensko stále o krok vzad

Europoslankyňa ďalej pripomína, že Európska lieková agentúra (EMA) od roku 2011 schválila až 27 nových liečebných prípravkov, avšak na Slovensku sú dostupné len tri z nich. Samotnú situáciu sťažila aj pandémia koronavírusu, ktorá oddialila diagnostikovanie a taktiež aj liečbu rakoviny.

To potvrdzuje aj známy zdravotnícky analytik a expert GLOBSEC Martin Smatana, ktorý dodáva, že až 85 percent zmien dokáže urobiť štát a samotné ministerstvo zdravotníctva. Smatana prízvukuje aj markantný rozdiel v centrách pre robotickú chirurgiu. Slovensko má podobné centrum len jedno, kým napríklad v susednom Česku ich nájdeme až 11. Analytik taktiež načrtol tému dostupnosti liekov a podčiarkol fakt, že len pár z nich je preplácaných z verejného poistenia.

„Iba tretina všetkých nových inovatívnych liekov je u nás hradená zo zdravotného poistenia. Dostupnosť štandardnej preplácanej onkologickej liečby je ešte nižšia. Mnohé z liekov sú dostupné iba na základe výnimiek schválených zdravotnými poisťovňami, pravidlá nie sú transparentné a spoľahlivé, alebo k nim nie je prístup,“ povedal na diskusii konferencie GLOSBEC Smatana.

Ten súčasne hovorí, že Slovensko zaostáva v miere skríningu všetkých chorôb. Pre príklad 17% pokles mamografických vyšetrení sa prejaví v 90 nezistených prípadoch, zatiaľ čo 36% z nich by bolo stále v počiatočných štádiách ochorenia s výhľadom na uzdravenie.

Kratší čas od diagnostiky po liečbu

Do debaty sa aktívne zapojila aj Daniela Kállayová z ministerstva zdravotníctva, ktorá hovorí, že úlohou ich rezortu je posilňovať a neustále rozvíjať existujúce národné iniciatívy v oblasti prevencie, včasného odhalenia, diagnostiky, liečby, výskumu či inovácií.

„Kontrola rakoviny na Slovensku si vyžaduje investovanie značných zdrojov a efektívnu koordináciu na národnej úrovni. V stratégiách kontroly rakoviny na Slovensku sú výrazné medzery vo výkonnosti a nedostatok nadväzujúcich postupov,“ vysvetľuje Kállayová.

V súčasnosti je veľkým problémom aj dĺžka od času odhalenia, diagnostikovania až po samotnú liečbu. Ako približuje známy onkológ Štefan Korec, dnes to predstavuje približne 180 dní. „Našou ambíciou je skrátiť toto obdobie na 50 dní,“ vyhlásil počas konferencie GLOBSEC s tým, že je nevyhnutné urobiť krok do novej éry liečby rakoviny s ktorou súvisí aj využívanie nových technológií na základe umelej inteligencie.

V tomto roku pripravuje ministerstvo zdravotníctva aktualizáciu akčných plánov na boj proti rakovine pre roky 2021 – 2025. Plán má byť zameraný na včasné odhalenie, diagnostiku a výskum rakoviny. 

V minulom roku bolo v EÚ diagnotikovaných približne 2,7 milióna ľudí s rakovinou a 1.3 milióna z nich aj chorobe podľahlo. Počty diagnostikovaných na rakovinu navyše každoročne narastajú.

V nadväznosti na iniciatívy na európskej úrovni sa organizácie GLOBSEC a OnkoAliancia spojili, aby vytvorili nezávislú platformu, ktorej cieľom je diskusia o stave onkologickej starostlivosti na Slovensku a v strednej Európe. Stredoeurópsky plán boja proti rakovine vyvrcholí koncom roka 2021 podpisom Memoranda o zlepšení liečby onkologických ochorení na Slovensku.

Kontakt pre médiá:

Adam Sipos
[email protected]
+421 948 066 234

Navigation