Press release

Na Slovensku a v strednej Európe sa rakovina lieči najhoršie v EÚ

21.05.2021

Bratislava, 20. máj. Slovensko je v liečbe rakoviny podľa dostupných údajov na chvoste EÚ. Situáciu má pomôcť zlepšiť spoločný projekt mimovládnych organizácií GLOBSEC a OnkoAliancia Slovensko.

Podľa odhadov NCZI presiahol na Slovensku v roku 2020 počet novo-diagnostikovaných onkologických ochorení po prvýkrát hranicu 40-tisíc. Súčasný stav poskytovanej onkologickej starostlivosti je však napriek týmto alarmujúcim číslam naďalej vážny. Slovensko zaostáva za vyspelou Európou vo všetkých sledovaných parametroch, od včasnej diagnostiky až po dostupnosť novej liečby. Podľa najnovších odhadov z európskej databázy European Cancer Information System sa práve Slovensko dostalo na najvyššiu priečku v úmrtnosti na onkologické ochorenia v EÚ.

Nielen Slovensko ale aj ostatné krajiny regiónu strednej a východnej Európy (CEE) sa potýkajú s podobnými problémami. Podľa posledných údajov Eurostatu majú krajiny CEE: Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Chorvátsko najvyššiu mieru úmrtnosti na onkologické ochorenia spomedzi členských štátov EÚ.

V nadväznosti na iniciatívy na európskej úrovni sa tak organizácie GLOBSEC a OnkoAliancia spojili, aby vytvorili nezávislú platformu, ktorej cieľom je diskusia o stave onkologickej starostlivosti na Slovensku a v strednej Európe. Stredoeurópsky plán boja proti rakovine je platforma pre diskusiu o stave a následnej implementácii konkrétnych opatrení pre zlepšenie stavu onkológie na Slovensku a v ďalších krajinách strednej a východnej Európy. „Občianske združenie OnkoAliancia Slovensko (OAS) chce spojiť všetky organizácie ochotné pomôcť identifikovať príčiny neudržateľného stavu v onkológii na Slovensku a navrhnúť realistické riešenia. Konečným cieľom OAS je poskytnúť našim občanom takú kvalitu onkologickej starostlivosti, aby sme sa v úmrtnosti na onkologické ochorenia mohli zaradiť medzi vyspelé štáty EÚ.“ komentuje predseda OnkoAliencie Slovensko, doc. MUDr. Štefan Korec, klinický onkológ s takmer 50 ročnou praxou v USA a na Slovensku.

Súčasťou projektu sú okrem zdravotníckych analytikov a zástupcov pacientov aj odborníci ako MUDr. Branislav Bystrický, prednosta onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne, prof. PhDr. Róbert Babeľa, uznávaný odborník na problematiku verejného zdravotníctva a MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast. „Partnerstvo s GLOBSECom je vzorovým príkladom spojenia potenciálu analytikov so širokou bázou organizácií zapojených do liečby onkologických pacientov.“ dopĺňa doc. MUDr. Korec.

V GLOBSECu sme sa tento rok, aj v reakcii na bezpečnostné a ekonomické hrozby vyvolané pandémiou COVID-19, začali intenzívne venovať zdravotníckym témam. Práve pandémia nám ukázala, že toto je oblasť, kde musíme hľadať spoločné riešenia na medzinárodnej úrovni.“ komentuje projektový manažér GLOBSEC pre oblasť zdravotníctva Kamil Kouřil. Jedným z cieľov platformy je tiež intenzívne zapojenie zástupcov politických strán a poslancov Európskeho parlamentu.

Iniciatíva Stredoeurópsky plán boja proti rakovine pozostáva z niekoľkých aktivít vrátane expertnej európskej diskusie, ktorá sa uskutoční počas bratislavského fóra GLOBSEC 15.-17. júna. Projekt vyvrcholí koncom roka 2021 podpisom Memoranda o zlepšení liečby onkologických ochorení na Slovensku.

GLOBSEC (www.globsec.org ) je mimovládna organizácia, ktorej úlohou je prispievať k bezpečnejšej, prosperujúcej a udržateľnej Európe a byť nezávislou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom v regióne strednej Európy a pri riešení kľúčových výziev, ktorým svet čelí.

OnkoAliancia Slovensko (www.onkoalianciaslovensko.sk) je nezisková organizácia, ktorá združuje pacientske organizácie, pacientov, farmaceutické firmy a hospodárske subjekty pôsobiace v Slovenskej republike.

Navigation