Press release

Nový prieskum: Obyvatelia Slovenska chcú vo vojne častejšie výhru Ukrajiny, nie Ruska

banner prieskumu

Organizácia GLOBSEC v spolupráci s agentúrou FOCUS uskutočnili nový prieskum o postojoch obyvateľov Slovenska k vojne na Ukrajine. V nadväznosti na prieskum, ktorý v júli 2022 vykonala SAV v rámci prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, v ktorom sa okrem iného na 10-stupňovej škále merali preferencie k výhre Ruska alebo Ukrajiny v stále prebiehajúcej vojne a v nadväznosti na mieru publicity, hystérie a dezinterpretácií spojených s prieskumom, sme sa rozhodli prieskum uskutočniť opäť aj vzhľadom k zmenám vo vývoji vojnovej situácie.

V termíne 21.9. – 27.9. sme reprezentatívnej vzorke 1009 respondentov nad 18 rokov položili otázku „Ako by ste chceli, aby sa vojna na Ukrajine skončila?“.  Prieskum sa realizoval prostredníctvom osobných rozhovorov.

Celkovo 47% respondentov si želá víťazstvo Ukrajiny, výhru Ruska len 19%.

Víťazstvo Ukrajiny vo vojne želá celkovo takmer polovica respondentov (47%). Len približne pätina obyvateľov (19%) si želá víťazstvo Ruska a približne tretine je to jedno, prípadne nemá názor či nechce odpovedať.

Väčšiu mieru apatie sme pozorovali medzi mladšími generáciami. Na otázku odpovedalo „je mi to jedno“ 33% respondentov vo veku 18-34, 23% respondentov vo veku 35-54 a 19% respondentov starších ako 55 rokov.

V rámci volebných preferencií sa k víťazstvu Ruska prikláňajú voliči strany Republika (55%). Silnejšia inklinácia k Rusku bola meraná aj medzi voličmi strany SMER-SD (36%), kde sme zaznamenali aj väčšiu mieru apatie (34% odpovedalo „je mi to jedno“). Z voličov ostatných strán sa väčšina priklonila k víťazstvu Ukrajiny.

V prípade možnosti dohody je väčšina za

Výrazný posun preferencií bolo možné pozorovať pri zmene odpovedí s pridaním možnosti „Dohodou bojujúcich strán“. V tomto prípade si väčšina respondentov (60%) vybrala dohodu. Aj pri takýchto možnostiach si však dvakrát viac respondentov vybralo víťazstvo Ukrajiny (27%) ako Ruska (10%).

Celú tlačovú správu aj s výsledkami si môžete prečítať a stiahnuť v pdf súbore nižšie.

Authors

Director, Centre for Democracy & Resilience

Placeholder Male

Head of FOCUS agency

Authors

Director, Centre for Democracy & Resilience

Placeholder Male

Head of FOCUS agency