Press release

Prieskum GLOBSECu ukázal, že každý tretí Slovák do 35 rokov nemá názor na okupáciu Československa v auguste 1968

Baner prieskumu

Nový prieskum GLOBSEC-u, ktorý skúmal postoje vyše 3000 ľudí na Slovensku, ukazuje, že obyvatelia Slovenska majú výrazné medzery v poznaní dejín a historických udalostí.

Na otázku „Ako hodnotíte inváziu Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968 a dvadsaťročnú ruskú okupáciu?“ odpovedalo 14% respondentov, že obsadenie a následnú normalizáciu vníma pozitívne, zatiaľ čo každý piaty respondent nevedel na danú otázku odpovedať. 66% respondentov vníma udalosti augusta 1968 a následnú dvadsaťročnú okupáciu krajiny negatívne.

Obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy je jednou z historických udalostí, ktoré sú dlhodobo negatívne vnímané. Už v rámci výskumu Inštitútu pre verejné otázky v roku 2018 bola invázia vnímaná 61% respondentami ako najnegatívnejšia historická udalosť z uvedených. Za posledné roky teda negatívne postoje vzrástli na 66%. Je preto dôležité, aby sme o tejto udalosti proaktívne informovali naďalej,  aby aj mladšie generácie vedeli, ako nás tieto udalosti na dlhé desaťročia ovplyvnili,“ dodala Katarína Klingová, analytička GLOBSEC-u.

Mladí Slováci nepoznajú históriu

Slabé poznatky o udalostiach augusta 1968 možno pozorovať najmä u mladých. Zatiaľ čo 78% respondentov starších ako 65 rokov vníma tieto udalosti negatívne, len 55% respondentov vo veku 25-34 rokov ich vníma negatívne, pričom veľké percento mladých Slovákov nevie, ako má dané historické udalosti zhodnotiť.

Nízke povedomie mladších generácií o kľúčových historických udalostiach na Slovensku zvyšuje ich zraniteľnosť voči aktérom, ktorí sa snažia účelovo interpretovať tieto historické udalosti na polarizáciu a šírenie dezinformácií. Tiež to odráža zlý stav slovenského školstva a našej spoločnosti, ktorá otvorene nediskutuje o svojej minulosti,“ dodala Katarína Klingová, analytička GLOBSEC-u.

S medzerami a nedostatkom kvality vzdelania na Slovensku súhlasí až 63% respondentov, ktorí si myslia, že  „súčasný spôsob vzdelávania na Slovensku nie je kvalitný a dostačujúci pre výzvy, ktoré prináša 21. storočie.“

Odpovede na otázku „Ako hodnotíte inváziu Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968 a dvadsaťročnú ruskú okupáciu?“ podľa veku respondentov.

 

Graf vyhodnocujuci odpovede

Rozdiely v poznatkoch na základe pohlavia

V prieskumoch GLOBSEC-u sa pravidelne ukazuje, že ženy sa menej zaujímajú o geopolitické témy alebo politické dianie a ich poznatky v tejto oblasti sú preto horšie. Väčšie nedostatky o historických udalostiach u žien boli spozorované aj pri otázke invázie a následnej okupácii Československa. Zatiaľ čo 70% mužov a 63% žien, ktorí sa zapojili do GLOBSEC prieskumu, vníma tieto udalosti negatívne, 25% žien odpovedalo „neviem“. Je to 10% percentuálnych bodov viac u ako mužských respondentov, ktorí podobne „nevedeli“.

Rozdiely medzi krajmi

Rozdiely vo vnímaní možno pozorovať aj medzi jednotlivými krajmi. Zatiaľ čo väčšina respondentov v každom kraji vníma tieto historické udalosti negatívne, v Bratislavskom kraji je to 74% pričom v Prešovskom alebo Banskobystrickom kraji je to len 61% respondentov.  Podobné rozdiely možno pozorovať aj v prípade odpovedí „neviem“, pričom 25% respondentov v Trnavskom, 23% v Banskobystrickom a 21% v Nitrianskom kraji  nevie zhodnotiť túto historickú udalosť.

 Odpovede na otázku „Ako hodnotíte inváziu Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968 a dvadsaťročnú ruskú okupáciu?“ podľa kraja.

Graf s vyhodnotenim prieskumu

Prieskum verejnej mienky realizovala pre GLOBSEC agentúra FOCUS v období od 27. apríla – 10. mája 2022 na reprezentatívnej vzorke 3013 respondentov na Slovensku.

Authors

Director, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Navigation

Authors

Director, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience