Press release

Stanovisko GLOBSEC k správe Slovenské voľby 2020 v informačnom priestore

20.05.2020

GLOBSEC počas predvolebného obdobia systematicky analyzoval predvolebné kampane a diskusie len v online priestore na Facebookových a internetových stránkach. Výsledky týchto analýz boli publikované v správach z decembra a februára. Nakoľko organizácia MEMO98 tiež uskutočňovala predvolebný výskum médií, rozhodli sme sa pre účely efektivity tieto nezávislé správy spojiť do jednej publikácie.

Obe organizácie monitorovali médiá a písali jednotlivé časti nezávisle od seba. Teda všetky kľúčové zistenia, odporúčania a aj text v správe (tematické rozdelenie a rozdelenie strán dostupné na str. 36 správy, ako aj na stránke GLOBSEC) boli písané nezávisle - každou organizáciou samostatne.

GLOBSEC analyzoval iba Facebookové a internetové stránky (metodológia výskumu je dostupná na str. 37 publikácie), čo potvrdzuje aj anglický preklad výskumu, za ktorý zodpovedajú autori GLOBSEC, publikovaný v separátnej správe. Anglická verzia správy GLOBSEC je dostupná na https://www.globsec.org/publications/slovak-parliamentary-election-2020/.

Navigation