Publication

Analýza Facebooku a webstránok v kontexte predvolebnej kampane

Tím Strategickej komunikácie v GLOBSECu sa počas predvolebnej kampane zameral na monitoring sociálnych sietí a webstránok. Toto sú hlavné zistenia druhej fázy monitoringu:

KĽÚČOVÉ ZISTENIA

  • V monitorovanom období mali najvyšší celkový výtlak spomedzi monitorovaných príspevkov články publikované štandardnými webstránkami a spravodajskými portálmi, so 45% celkového počtu interakcií. To znamená, že mainstreamové zdroje informácií mali v online priestore stále miernu prevahu nad zdrojmi z problematickej časti informačného spektra.
  • Alarmujúce, polarizačné, či nenávistné naratívy často spochybňujúce základné princípy demokracie v kontexte parlamentných volieb boli identifikované medzi problematickými zdrojmi, zatiaľ čo štandardné spravodajské portály a ich stránky na Facebooku zostali do veľkej miery neutrálne.
  • Naratív spochybňujúci hodnoty liberálnej demokracie a liberalizmu ako takého opäť dominoval spomedzi monitorovaných naratívov, podobne ako tomu bolo počas prezidentských volieb 2019.
  • Strana Vlasť bola najviac aj najpozitívnejšie spomínanou stranou na otvorených skupinách na Facebooku s problematickým obsahom. Pomer pozitívnych zmienok o strane ĽSNS, ktorá bola druhou najčastejšie spomínanou, signifikantne narástol v porovnaní s prvým monitorovaným obdobím, z 28% všetkých pozitívnych zmienok od októbra do polovice novembra, na 45% všetkých pozitívnych zmienok ku koncu januára 2020.
  • Strana ĽSNS je najčastejšie spomínanou stranou na stránkach na Facebooku aj webstránkach s problematickým obsahom.  Na mainstreamových stránkach bola najčastejšie referovanou strana SMER-SD, v súlade so súčasnými preferenciami volebných strán.
  • Facebook mainstreamových spravodajských portálov bol prevažne neutrálny voči politickým stranám, keďže až 95% všetkých príspevkov neobsahovalo pozitívny alebo negatívny sentiment voči žiadnej strane.
  • Problematické strany na Facebooku mali 53% postov neutrálne ladených voči politickým stranám.

 

 

Authors

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Former Project Coordinator, Democracy & Resilience

Authors

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Former Project Coordinator, Democracy & Resilience