Publication

Analýza Facebooku a webstránok v kontexte predvolebnej kampane (október-november)

Team Strategickej komunikácie v GLOBSECu sa počas predvolebnej kampane zameral na monitoring sociálnych sietí a medií. Toto sú hlavné zistenia z prvej fázy monitoringu: 

KĽÚČOVÉ ZISTENIA 

  • Stránky na Facebooku s problematickým (klamlivým, zavádzajúcim či dezinformačným) obsahom mali za monitorované obdobie (1.10. – 14.11.2019) najvyšší priemerný výtlak, čiže ich najvirálnejšie príspevky mali priemerne viac interakcií než príspevky mainstreamových médií.  
  • Najvyšší celkový výtlak na Facebooku majú mainstreamové médiá a spravodajské portály, s podielom 43% celkových interakcií, pretože publikujú viac príspevkov. 
  • V monitorovanom období bol najdominantnejší naratív o údajnom zasahovaní do blížiacich sa volieb (podobne ako v prezidentských voľbách 2019).
  • Naratívy o údajnej manipulácii volieb, najmä zo strany mimovládnych organizácií  či predvolebných prieskumov, sa najintenzívnejšie šíria na Facebooku, na stránkach a otvorených skupinách publikujúcich obsah, ktorý je podľa odborníkov problematický. 
  • V týchto skupinách je v najpozitívnejšom svetle zobrazovaná strana Vlasť, keďže zopár skupín tohto typu vzniklo s cieľom podpory Harabinovej strany v online priestore. 
  • Na stránkach s problematickým obsahom na Facebooku je naopak najpozitívnejšie zobrazovaná strana ĽSNS. Dôvodom je opäť vysoký počet stránok priamo či nepriamo napojených na stranu ĽSNS. 
  • Mainstreamové médiá produkujú množstvo spravodajských príspevkov o blížiacich sa parlamentných voľbách, celkovo zodpovedajú 80% celého obsahu. Tie sú doplnené o 16% autorských komentárov. Webstránky produkujúce problematický obsah, ktoré ale častokrát imitujú legitímne spravodajstvo designom svojej stránky, produkujú spravodajstvo v oveľa menšej miere.  
  • Komentáre politického diania v skupine webstránok s problematickým obsahom tvoria až 40% všetkého obsahu. Ich autorstvo je však sporné, keďže v 50% prípadov je ich autor anonymný. 
  • Predvolebné prieskumy sú zdieľané v približne rovnakej miere naprieč informačným spektrom. Napriek tomu, že stránky s pochybným obsahom častokrát tvrdia, že výsledky predvolebných prieskumov sú zmanipulované, citujú ich rovnako často ako mainstreamové médiá 

 

Authors

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Former Project Coordinator, Democracy & Resilience

Authors

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Former Project Coordinator, Democracy & Resilience