Publication

‘Behind the scenes’ – EUact projekt očami najmladších členov tímu

on 10.12.2019

Hlavným cieľom projektu EUact bolo zapojiť viac mladých ľudí do života EÚ, nielen prostredníctvom verejných aktivít, ale tiež cez príležitosť pre mladých ľudí podieľať sa na organizácii a príprave tohto projektu. Spýtali sme sa dvoch najmladších členov GLOBSEC EUact tímu na ich skúsenosť s projektom, a tiež na ich názor na problematiku (ne)záujmu mladých ľudí o Európske záležitosti.

Ján Čverha
(koordinátor EUact projektu od marca do júna 2019)

Moje niekoľkomesačné riadenie projektu EUAct bolo určite výzvou. Nastúpil som do rozbehnutého vlaku, pretože projekt už prebiehal. Za pár dní som sa musel oboznámiť s obsahom a cieľmi projektu a začať pracovať. Fáza projektu, ktorej som sa primárne venoval bola hlavne realizačná časť s organizáciou a koordináciou verejných diskusií vo všetkých štyroch štátoch. Skúsenosti, ktoré som získal sa snažím rozvíjať aj v ďalšej profesnej kariére.

Podujatie Slovensko v EÚ po roku 2019, ktoré bolo jedným zo štyroch verejných udalostí v rámci projektu EUact vnímam, ako skvelú možnosť priniesť EÚ viac medzi ľudí a obzvlášť medzi študentov, pretože mám pocit, že únia v poslednej dobe nemá obľúbenú povesť medzi mladými. Diskusia s predsedom vlády Pellegrinim a ďalšími odborníkmi priniesla odpovede na široký diapazón tém, a to napríklad postavenie SR v EÚ po eurovoľbách alebo ako môže slovenský hlas ovplyvňovať smerovanie EÚ. Rečníci sa však dotkli aj aktuálnych tém, akými sú nárast extrémizmu a BREXIT. Zastávam názor, že aj po 15 úspešných rokoch členstva SR v EÚ sú podobné projekty naďalej veľmi dôležité a budem sa tešiť na návštevu ďalších.

Jacqueline Sirotová
(študentka magisterského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, v súčastnosti stážistka v GLOBSEC Policy Institute).

Bežne slýchame, že Brusel je len akási byrokratická bublina, ktorá existuje ďaleko od ľudí, čo sa následne prejavuje v nízkej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu, euroskepticizmom, či nacionalizmom. Z tohto dôvodu je dôležité priniesť EÚ bližšie k ľuďom a pomocou projektov zameriavajúcich sa na občiansku participáciu ukázať ľuďom ako EÚ funguje, aké sú jej benefity a ako sa môžu zapojiť. Projekt EUact bol navyše okrem týchto cieľov zameraný najmä na mladých ľudí, ktorí sú najnáchylnejší na nástrahy populizmu a sú budúcnosťou Európy. Preto je kľúčové zapojiť ich do sledovania aktivít EÚ a do debát o jej činnosti, aby sa mohli v budúcnosti aktívne zapájať do života EÚ.

Záverečná prezentácia výsledkov projektu EUAct v Bruseli bola mojím prvým podujatím GLOBSEC. Ako stážista som po veľmi krátkej dobe v GLOBSEC dostala možnosť ísť do Bruselu a podieľať sa na príprave a celkovom priebehu tejto akcie. Bola to nepochybne veľká príležitosť nazbierať skúsenosti. S čím som nepočítala a čo ma hneď, ako sme začali posielať pozvánky prekvapilo, je ako veľa rôznych podujatí sa v Bruseli koná a že len najlepšie podujatia majú šancu zaujať. Napriek počiatočným obavám sa nám však podarilo hostiť veľa zaujímavých ľudí z európskych inštitúcii, akadémie, reprezentácii štátov pri EÚ, či výskumných organizácii. Mojou úlohou, po rozoslaní pozvánok, bolo vítať a registrovať našich hostí a neskôr som sa starala o zapisovanie poznámok z diskusie. Konferencia vo mne zanechala dojem

vysokej odbornosti a profesionality. Každá zo štyroch rečníčok vniesla do diskusie novú dimenziu, vzhľadom na ich rôznorodé pracovné skúsenosti. Pre mňa, ako stážistku a študentku bolo asi práve toto najsilnejším dojmom, vidieť mladé ženy, profesionálky ako zapálene diskutujú o svojej výskumnej činnosti. Všeobecne môžem povedať, že táto konferencia bola pre mňa cennou skúsenosťou do budúcnosti, čo sa týka organizácie podobných podujatí, zúčastňovania sa na nich, komunikácie a multikultúrneho prostredia.

The European Commission support for this article does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Authors

Institutional Funding Officer

Tags

Navigation

Authors

Institutional Funding Officer