Publication

Boj proti hybridným hrozbám v krajinách EÚ: Príklady dobrej praxe

Pri nastavovaní štruktúr, legislatívy a opatrení znižujúcich mieru zraniteľnosti Slovenskej republiky voči hybridným hrozbám je vhodné inšpirovať sa príkladmi z iných krajín, ktoré v danej oblasti takéto opatrenia realizovali, a môžu tak slúžiť ako zdroj inšpirácie.

Za týmto účelom analytici GLOBSEC-u spolu so zástupcami vybraných ústredných orgánov štátnej správy realizovali na jeseň 2018 pracovné cesty do krajín, ktoré sú považované za lídrov v prístupe k hybridným hrozbám, a doplnili ich vlastným výskumom. Výsledkom je publikácia s názvom Boj proti hybridným hrozbám v krajinách EÚ: Príklady dobrej praxe.

Táto publikácia ponúka prehľad niektorých inšpiratívnych príkladov z Fínska, Česka, Holandska, Švédska, Poľska, Pobaltských krajín či Veľkej Británie v nasledujúcich oblastiach:

  1. Nastavenie štruktúr bezpečnostného systému
  2. Koncepčný prístup k hybridným hrozbám
  3. Budovanie kapacít a výmena skúseností
  4. Ochrana integrity volieb
  5. Zapájanie dobrovoľníkov do obrany proti kybernetickým a informačným hrozbám
  6. Využitie dobrovoľníkov a domobrany pri obrane územia

Authors

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Former Senior Advisor, Democracy & Resilience

Authors

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Former Senior Advisor, Democracy & Resilience