Publication

Hybridné hrozby na Slovensku: Analýza legislatívy, štruktúr a procesov v šiestich tematických oblastiach

Všetky štáty sveta používajú na presadzovanie svojich geopolitických, ideologických či politických záujmov rôzne prostriedky: od diplomacie, cez ekonomickú a energetickú politiku, tajné služby až po nasadenie ozbrojených síl. Ako možno pozorovať aj na vývoji bezpečnostnej situácie v regióne, formy medzištátnych konfliktov sa zmenili a otvorené presadzovanie záujmov vojenskou silou nahradila kombinácia rôznych koordinovane pôsobiacich vplyvov a aktérov, ktoré sa však vo svojom dopade takmer vyrovnajú vojenskej okupácii. Takémuto centrálne riadenému, koordinovanému a často skrytému pôsobeniu štátnych aj neštátnych aktérov za účelom dosahovania konkrétnych cieľov sa hovorí hybridné hrozby.

Táto štúdia analyzuje zraniteľnosť Slovenska voči hybridným hrozbám v šiestich kľúčových oblastiach, a to identifikovaním medzier a slabých stránok v legislatíve SR, vnútorných štruktúrach a procesoch. Štúdia je rozdelená do šiestich častí, každá poskytuje prehľad medzier, zraniteľností a odporúčaní v jednej z nasledujúcich oblastí:

  • Kybernetická bezpečnosť
  • Energetická bezpečnosť
  • Strategická komunikácia
  • Zasahovanie zahraničných aktérov a ovplyvňovanie volebných procesov
  • Strategická korupcia
  • Polovojenské a extrémistické skupiny

Authors

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Former Senior Advisor, Democracy & Resilience

Authors

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Former Senior Advisor, Democracy & Resilience