Publication

Vnímanie demokracie a konšpirácií na Slovensku

Práve v časoch kríz, ktoré odkrývajú mnohé nedostatky v spoločnosti, sú viera v dobré spravovanie vecí verejných, dôveryhodné médiá a inštitúcie a aktívna občianska spoločnosť dôležitými prvkami, ktoré demokratickej spoločnosti pomôžu vstať, otriasť sa a prekonať spoločenské a ekonomické výzvy. 

Publikácia GLOBSECu Voices of Central and Eastern Europe: Perceptions of democracy & governance in 10 EU countries (Hlasy strednej a východnej Európy: vnímanie demokracie a vlády v 10 krajinách EÚ) ponúka unikátny pohľad na mieru spokojnosti sfungovaním demokracie a štátu v desiatich krajinách regiónu strednej a východnej Európy: Rakúsko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. 

Táto analýza je zameraná len na Slovensko – krajinu, ktorej neľahká história a kľukatá cesta k demokracii zanechali viditeľné stopy na postojoch občanov. Podpora demokracie a stotožnenie sa s demokratickými právami a slobodami nie je ani zďaleka stopercentná, dôvera v konšpirácie je najvyššia v regióne a mnohí aktéri, od USA cez migrantov po menšiny, sú konštantne vnímaní ako hrozba. Na druhej strane si Slováci vážia svoje členstvo v EÚ a vedia oceniť nezávislosť médií. Výsledky tejto štúdie potvrdzujú, že neistota a strach sú stále silnými emóciami medzi obyvateľmi, ktorí sú zároveň citliví na korupciu a nerovnosti v spoločnosti. 

Viac sa dočítate v publikácii nižšie, toto sú naše kľúčové zistenia:  

  • Podpora pre liberálnu demokraciu nie je v regióne jednoznačná. Preferencia liberálnej demokracie voči autokratickému vládnutiu bola jasne vyslovená viac ako 50% respondentov iba v 5 z 10 krajín. Na Slovensku by liberálnu demokraciu preferovalo 49% ľudí, pričom 38% by si radšej vybralo silného lídra, ktorý sa nemusí zaoberať voľbami či parlamentom.  
  • Obyvatelia strednej a východnej Európy sú citliví na nerovnosť príjmov a vnímajú, že systém favorizuje tých, ktorí majú blízko k elitám či vyšší príjem. V priemere 70% v regióne verí, že ľudia s kontaktmi na elity sú v spoločnosti zvýhodňovaní. Na Slovensku 77% respondentov uviedlo, že ľudia, ktorí majú blízko k elitám, sú zvýhodňovaní systémom. Na druhej strane 46% respondentov taktiež verí, že migranti sú zvýhodňovaní oproti ostatným. 
  • Iba 28% respondentov v regióne súhlasí s tvrdením, že ich hodnoty sú ohrozované “západom” a jeho spôsobom života. Na Slovensku je to však až 50%. 53% respondentov tiež verí tomu, že ich hodnoty a identitu ohrozujú Spojené štáty americké.  
  • Dôvera v médiá je v priemere na 44%. Zároveň však viac ako 70% respondentov v Rakúsku, Čechách, Rumunsku a na Slovensku považuje médiá vo svojej krajine za skôr alebo úplne slobodné, bez vonkajšieho vplyvu. Vnímanie skutočnosti, že médiá na Slovensku sú slobodné, je medzi respondentami silné – až medzi 79%. Zároveň si však 46% myslí, že ich ovplyvňujú oligarchovia a finančné skupiny a 24% verí, že ich ovplyvňuje vláda a len 46% respondentov vníma médiá ako dôveryhodné.  
  • Respondenti, ktorí boli náchylní veriť konšpiračným a dezinformačným naratívom majú tiež sklony uprednostniť autokratických lídrov a sú viac ochotní vzdať sa svojich demokratických slobôd výmenou za iné benefity, ako zlepšenie finančnej situácie, bezpečnosti, či zachovanie tradičných hodnôt. Slovenskí respondenti sú najviac náchylní veriť konšpiračným teóriám z regiónu. Približne 64% respondentov, tiež najviac v regióne, vyslovilo ochotu vzdať sa svojich slobôd výmenou za iné benefity. 
  • Slovensko a Bulharsko sú z regiónu najviac náchylné veriť konšpiračným teóriám a klamstvám. Približne polovica respondentov v oboch krajinách verila každému konšpiračnému tvrdeniu, ktoré sme sa v rámci dotazníka spýtali. 60% respondentov na Slovensku verí, že o svetových udalostiach nerozhodujú volení lídri, ale tajné skupiny a spolky, ktoré sa usilujú o vytvorenie totalitnej svetovlády. 51% verí, že Židia majú príliš veľkú moc a skryto ovládajú vlády a inštitúcie sveta. 

Authors

Director, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Authors

Director, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience