Miroslav Wlachovský

Miroslav Wlachovský

Vedúci Oddelenia strategickej komunikácie, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Po absolvovaní štúdia filozofie a sociológie na Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1994) pracoval ako šéfredaktor časopisu Medzinárodné otázky na Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií (SIMŠ); V rokoch 1995-1998 bol riaditeľom výskumného centra SFPA. V roku 1998 nastúpil na MZV SR ako riaditeľ Odboru Analýz a plánovania. V rokoch 2001-2003 bol poradcom predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu. Pôsobil na zastupiteľskom úrade vo Washington, DC (2003-2007),  Stálej misii SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni (2009-2011) a ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (2011-2015). Pôsobil ako poradca ministra a bol členom tímu ministra Miroslava Lajčáka pre zvolenie do funkcie generálneho tajomníka OSN. Od júla 2017 vedie Oddelenie strategickej komunikácie MZVaEZ SR.