Pavol Demeš

Pavol Demeš

Nezávislý zahraničnopolitický analytik, aktivista, autor a fotograf

Pavol Demeš je nezávislý zahraničnopolitický analytik, aktivista, autor a fotograf. Stál pri zrode mimovladného sektora na Slovensku a bol i ministrom medzinárodných vzťahov SR a poradcom prezidenta Kováča. V súčasnosti je externým analytikom americkej MVO German Mashall Fund a členom správnej rady European Endowment for Democracy so sídlom v Bruseli. V rámci internetovej televízie tablet.tv Slovenskej tlačovej agentúry má dve relácie venované medzinárodným vzťahom.