Skip to main content
Oľga Gyarfášová

Oľga Gyarfášová

Sociologička, výskumníčka a vysokoškolská pedagogička.

Prednáša na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK v Bratislave, je tiež zakladajúcou členkou a analytičkou Inštitútu pre verejné otázky, mimovládnej nezávislej organizácie typu think-tank. Vo svojich výskumoch sa venuje analýzam voličského správania, politickej kultúry, európskej integrácie, ako aj  sociálnej inklúzii a problematike ľudských práv. Spolupracuje na viacerých domácich i medzinárodných projektoch, o.i. je národnou koordinátorkou výskumu o voľbách do Európskeho parlamentu a zodpovednou riešiteľkou projektu MIPEX (Migration Integration Policy Index) za Slovensko.