Press release

Ukrajinské víťazstvo: výhody výrazne prevyšujú náklady na podporu zo strany krajín strednej Európy

26.09.2023
UA

Bratislava, 26. Septembra 2023: Nová štúdia GLOBSECu s názvom "Ukrajina: Náklady nečinnosti a benefity podpory" upozorňuje na závažné sociálne a ekonomické následky, ktoré by mohli postihnúť stredoeurópske krajiny v prípade ruského víťazstva na Ukrajine. Analýza zdôrazňuje kritický význam podpory Ukrajiny pre zabezpečenie stability a prosperity v regióne. Na základe jej zistení je najmä pre stredoeurópske krajiny ekonomicky výhodné  pokračovať v podpore Ukrajiny.

Štyri stredoeurópske štáty (Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko) doteraz poskytli Ukrajine finančnú, humanitárnu a vojenskú podporu  v hodnote približne 5,2 miliárd eur. Táto suma je deväťnásobne nižšia v porovnaní s ročnými finančnými nákladmi, ktorým by štyri krajiny čelili v prípade ruského víťazstva.

Ekonomická daň za víťazstvo Ruska na Ukrajine by bola pre strednú Európu katastrofálna. Dobrým príkladom je Slovensko, ktoré by čelilo ročným nákladom vo výške takmer 3,5 miliardy eur, a to predovšetkým v dôsledku zvýšených vojenských výdavkov, nižších priamych zahraničných investícií a vyšších nákladov na obsluhu štátneho dlhu. Ročné náklady ruského víťazstva takmer päťnásobne presahujú podporu, ktorú Slovensko Ukrajine poskytlo doteraz. Výrazné negatívne dopady analýza identifikovala aj v prípade zmrazeného konfliktu v porovnaní s ukrajinským víťazstvom.

Jeden z najpresvedčivejších argumentov vyplýva z rastu nákladov spojených s pripravenosťou krajín strednej Európy na obranu svojich území. Víťazstvo Ruska by nás prinútilo obraňovať sa pred nepriateľskými silami, ktoré by mohli priamo susediť s našou krajinou. Zároveň, ak by sa vojna priblížila k našim hraniciam, zahraniční investori –  kľúčoví pre náš hospodársky rast – by obmedzili svoje investície, zatiaľ čo by trhy boli ochotné regiónu požičiavať iba za značne vyššie úroky ako je tomu dnes. Byť štátom v prvej línii v prípade, že sa Ukrajina dostane do područia Ruska, teda nie je lacné ani lukratívne,“ komentoval Róbert Vass, prezident a zakladateľ GLOBSEC.

Ekonomické dôsledky ruského víťazstva by sa rozšírili aj do ďalších krajín susediacich s Ukrajinou, ako je Poľsko, Rumunsko a Maďarsko, čo by exponenciálne zhoršilo ekonomické a sociálne problémy v celom regióne. „Podpora, ktorú štáty strednej a východnej Európy poskytujú Ukrajine, sa bežne uvádza bez analýzy výhod, ktoré tieto štáty výmenou za podporu dostávajú. V dôsledku toho sa niektorí ľudia domnievajú, že štáty strednej Európy by boli na tom lepšie, keby Ukrajinu vôbec nepodporovali. Z čisto ekonomického hľadiska je však toto presvedčenie hlboko mylné. V skutočnosti, ak by Rusko vyhralo, stredoeurópske krajiny by boli chudobnejšie, ich sociálne systémy slabšie a viac ľudí by bolo bez práce,“ uviedol Ján Mykhalchyk Hradický, autor správy.

Okrem kvantifikovateľných výhod má podpora Ukrajiny obrovské kvalitatívne výhody. Ukrajinské víťazstvo, na rozdiel od iných scenárov načrtnutých v Štúdii, sľubuje obnovenie stability v Európe, čo prináša významné ekonomické a sociálne výhody. Okrem toho slúži ako zásadný odstrašujúci prostriedok proti ďalšej expanzii Ruska a iných potenciálnych agresorov na globálnej scéne.

Celý report nájdete na tomto odkaze.