Publication

Slovenské voľby 2020 v informačnom priestore

Nasledujúca štúdia obsahuje dve nezávislé analýzy od organizácií MEMO98 a GLOBSEC, pričom GLOBSEC sa koncentroval iba na analýzu internetových stránok a Facebooku. Kľúčové zistenia č. 1 – 4 a strany č. 8 - 17 sú autorstvom analytikov MEMO98 a kľúčové zistenia č. 5 – 9 a strany č. 18 – 31 sú autorstvom analytikov GLOBSEC.

S rastúcim vplyvom sociálnych sietí sa za ostatné roky zmenil aj spôsob, akým ľudia prijímajú informácie o politickom dianí. Tieto zmeny so sebou priniesli aj negatívne javy, akými je väčší výskyt neoverených a manipulatívnych informácií, ktoré namiesto poctivého informovania skôr utvrdzujú ľudí v ich predsudkoch. Sociálne médiá a informačné manipulácie sú čoraz viac vnímané ako potenciálna hrozba pre integritu volieb 

Preto tím Stratcomu už tretíkrát prináša analýzu informačného online priestoru na Slovensku v predvolebnom období, ktoré sme monitorovali počas 5 mesiacov (od októbra do marca). Spoločne s organizáciou MEMO 98, ktorá sa už viac ako dvadsať rokov celosvetovo venuje pôsobeniu médií počas volebných kampaní, prinášame komplexné mapovanie informačného prostredia na Slovensku pred parlamentnými voľbami 2020. 

Tu sú naše kľúčové zistenia 

  • Významnú úlohu v predvolebnej kampani zohrali internetové a FB stránky, ktoré aj bez oficiálnej atribúcie presadzovali záujmy politickej strany. Vytvárali tak prepracovanú sieť podporovateľov a amplifikátorov, ktorí systematicky a opakovane zdieľali rôzne naratívy. 
  • Terčom útoku v problematickej časti informačného spektra bol liberalizmus. Dôsledkom systematického propagovania naratívu liberalizmu ako hrozby je spochybňovanie liberálnej demokracie ako najvhodnejšieho politického zriadenia pre SR významnými verejnými činiteľmi. 
  • Na otvorených skupinách na FB, ktoré zdieľajú problematický obsah, bola počas 5 mesiacov najpopulárnejšia téma vonkajšieho zasahovania do volieb. V príspevkoch boli z údajného zasahovania obviňovaní rôzni aktéri, od neziskových organizácií, cez prieskumné agentúry, médiá, až po tzv. “liberálov”. 
  • Nárast podpory pre ĽSNS v prieskumoch a vo voľbách sa pretavil aj na internete. ĽSNS bola najčastejšie spomínanou stranou na najvirálnejších príspevkoch štandardných aj problematických webov počas 5 mesiacov monitoringu. 
  • V rámci predvolebnej kampane Facebook nebol schopný zabezpečiť jednotnú implementáciu pravidiel, ktoré mali zvýšiť transparentnosť politickej reklamy a dodržiavanie svojich komunitných štandardov. Ani zriadenie špeciálneho fact-checkera neznížilo množstvo problematického obsahu.

Viac informácií a praktických odporúčaní môžete nájsť v publikácii nižšie. 

Authors

Director, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Former Project Coordinator, Democracy & Resilience

Authors

Director, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Former Project Coordinator, Democracy & Resilience