V nadväznosti na report o predvolebnom monitoringu webstránok a Facebooku, ktorú GLOBSEC publikoval minulý týždeň, sme zaznamenali kritické postoje voči organizácii kvôli obsahu analýzy, ktorá rozoberá stránky s problematickým (klamlivým, manipulačným či dezinformačným) obsahom.

S cieľom predísť šíreniu nepravdivých informácií by sme radi zopakovali nasledovné skutočnosti tak, ako sú uvedené priamo v texte analýzy:

  • Projekt je finančne podporovaný organizáciou National Endowment for Democracy, táto informácia je v analýze uvedená dvakrát.
  • Autori sú jasne uvedení na strane č. 1 v analýze, ako aj na webstránke, kde je report k dispozícii. Ani jeden z autorov analýzy nie je afiliovaný so žiadnou politickou stranou.
  • Metodológia je do detailu rozpísaná na stranách 1 až 3, kde je jasne uvedené, ktoré stránky sú súčasťou monitoringu a prečo. Pri výbere zdrojov GLOBSEC vychádzal z  existujúcich databáz na konspiratori.skblbec.online.