Press release

S českými partnermi v Prípravnom výbore pracujeme na prípravách GLOBSEC Fóra 2024

09.05.2024
forum

Praha, 9. máj 2024 – GLOBSEC spojil sily s viacerými významnými osobnosťami Česka a vytvoril Prípravný výbor pre GLOBSEC Forum 2024. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť platformu na spoluprácu s českým prostredím pri tvorbe širšieho programu či pozývaní hostí konferencie. Prípravný výbor pre GLOBSEC Forum 2024 sa stretol na svojom inauguračnom zasadnutí v Prahe dňa 2. mája 2024.

„Vysoké zahraničnopolitické renomé českej vlády a strategický význam Prahy z nej robia ideálne miesto na podporu medzinárodného dialógu a šírenie konštruktívneho hlasu strednej Európy. Som presvedčený, že Prípravný výbor zohrá kľúčovú úlohu pri dosiahnutí tohto cieľa a že aj vďaka nemu ukážeme, že takýto nový typ spolupráce pri tvorbe programu podujatia, oslovovania kľúčových hostí a komunikácii s českým vládnym, mimovládnym a mediálnym prostredím, či diplomatickou komunitou bude mimoriadne úspešný. V tomto výbore sa nám podarilo zhromaždiť významné osobnosti s bohatými skúsenosťami v diplomatických, politických, akademických a podnikateľských kruhoch. Veľmi pekne týmto ďakujem všetkým členom za ich aktívnu podporu,“ povedal Róbert Vass, prezident a zakladateľ GLOBSECu.

Predsedom Prípravného výboru je Petr Kolář, poradca českého prezidenta Petra Pavla pre zahraničnú politiku. Členom Výboru je aj Michael Žantovský, bývalý veľvyslanec Českej republiky v Spojenom kráľovstve a USA, ktorý teraz pôsobí ako Senior Fellow v Centre transatlantických vzťahov na Vysokej škole CEVRO. Výbor tiež svojim členstvom podporili Zbyněk Pavlačík, predseda a zakladateľ združenia Jagello 2000 a Jan Macháček, predseda Správnej rady Inštitútu pre politiku a spoločnosť. Za organizáciu GLOBSEC Prípravný výbor dopĺňajú Petr Pudil, člen správnej rady GLOBSECu a Miroslav Wlachovský, bývalý minister zahraničných vecí Slovenska, ktorý dnes spolupracuje s GLOBSECom.

GLOBSEC Forum 2024 sa bude konať v Prahe od 30. augusta do 1. septembra. Rámcovými témami 19. ročníka konferencie budú priority Európskej komisie po nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, pokračovanie podpory Ukrajine v politickej, vojenskej aj ekonomickej sfére či implementácia záverov z júlového samitu NATO vo Washingtone. Hostia konferencie budú diskutovať aj o blížiacich sa prezidentských voľbách v USA a ich význame pre transatlantickú či európsku bezpečnosť, ako aj o role Európy pri deeskalácii situácie na Blízkom východe a vplyve technológií na geopolitiku a geoekonomiku.

Navigation