Press release

Stanovisko k medializovaným informáciám o GLOBSECu

13.12.2023
Glb

Posledných 18 rokov GLOBSEC spolupracoval so všetkými slovenskými vládami naprieč politickým spektrom, čo zdôrazňuje naše presvedčenie, že medzinárodná a bezpečnostná politika presahuje stranícke línie. Sme naďalej odhodlaní konštruktívne spolupracovať s akoukoľvek vládou, ktorá podporuje zotrvanie Slovenska v európskych a transatlantických štruktúrach a prihlásila sa k európskym demokratickým hodnotám. Tieto hodnoty sú aj základnými princípmi programového vyhlásenia vlády na roky 2023 – 2027. 

 

Konferencia GLOBSEC hostila všetkých slovenských premiérov aj prezidentov vrátane premiéra Roberta Fica, ktorý sa počas svojho funkčného obdobia konferencie pravidelne zúčastňoval a absolvoval na nej stretnutia so zahraničnými partnermi. V roku 2012 sa vyjadril, že GLOBSEC je „veľký diplomatický úspech Slovenskej republiky“. Konferencia v Bratislave je už v súčasnosti jedna z najväčších svetových medzinárodných konferencií, na ktorej vystúpil francúzsky prezident Emanuel Macron, pápež František, či britský premiér Cameron. Na pôde GLOBSECu sa stretli grécky a turecký minister zahraničných vecí počas ich vzájomnej diplomatickej krízy. Za 18 rokov existencie priniesla na Slovensko stovky zahraničných delegácií z viac ako 80 krajín sveta, vrátane Indie, Južnej Kórey, Spojených arabských emirátov, Jordánska a ďalších a stal sa dôležitou súčasťou medzinárodného imidžu Slovenska a buduje pozitívnu reputáciu krajiny.  

 

Podpora hostiteľskej krajiny nielen z finančného hľadiska, ale aj napr. z hľadiska bezpečnosti podujatia a jeho hostí je bežnou praxou pri obdobných konferenciách. Je faktom, že napr. nemecká vláda sa podieľa na organizácii Mníchovskej bezpečnostnej konferencie alebo kanadská vláda pri organizácii fóra v Halifaxe. Takáto podpora pomáha pri pozitívnom zviditeľňovaní Slovenska v celosvetovom merítku. Je dôležité poznamenať, že bezpečnostná ochrana významných zahraničných hostí a podujatí vyplýva z medzinárodných zmlúv a diplomatickej praxe.  

 

Financovanie GLOBSECu je dostatočne diverzifikované, v súčasnosti máme viac ako 80 partnerov zo súkromného sektora a ďalších inštitucionálnych donorov.  Finančná podpora štátu sa striktne viaže na organizačné náklady podujatia. Aj keď je významná, nepredstavuje viac ako 10 % ročného rozpočtu celej organizácie. Táto finančná odolnosť nám umožňuje organizovať GLOBSEC Fórum nezávisle, bez ohľadu na vládnu podporu, aj keď nepopierateľne prispieva k úspechu našich iniciatív. 

 

V GLOBSECu oceňujeme historickú podporu štátu pri organizovaní Fóra. Sme presvedčení, že spolupráca medzi GLOBSECom a hostiteľskou krajinou bola obojstranne výhodná a znamenite pomohla k posilneniu prestíže Slovenska. 

 

V posledných rokoch sme sa stali skutočne medzinárodnou organizáciou s kanceláriami v Bruseli, Viedni, Washingtone a Kyjeve. Organizujeme podujatia vo viacerých krajinách a úzko spolupracujeme s vládami susedných a európskych krajín. Naďalej však chceme čo najviac prispievať k zlepšovaniu imidžu Slovenska a podporovať zmysluplné medzinárodné partnerstvá pre lepší a bezpečnejší svet. 

Navigation