Publication

Ako sa brániť proti informačným operáciám: Príručka pre komunikátorov

Hybridné hrozby sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi, ktorými útočia na viaceré časti štátu a spoločnosti. Práve tzv. informačné operácie sú jedným z najčastejších prejavov, pretože ovplyvňovať a manipulovať verejnú mienku cez internet je nielen rýchlou, ale aj lacnou možnosťou, ako zdiskreditovať jednotlivcov, oslabiť skupinu, či podkopať dôveru v štát a jeho inštitúcie. 

Štátne inštitúcie sa teda rovnako môžu stať terčom informačných operácií a hybridných útokov. Môžu sa objaviť nečakane a  v rôznych formách, ako napríklad v podobe dezinformácií, falošného webu alebo pokusov o napadnutie cez e-maily. A nielen to. Terčom útoku sú často rôzne skupiny obyvateľstva, ktoré môžu čeliť pokusom o manipuláciu prostredníctvom podvodných účtov, trollingu, ale aj cielenej reklamy. Cieľom takýchto útokov môže byť narušenie dôvery v inštitúcie, ale aj polarizácia a zvyšovanie napätia medzi obyvateľmi.  

V takýchto prípadoch vo verejnej správe zohrávajú dôležitú úlohu komunikátori, ktorí ako predstavitelia svojej inštitúcie s možnosťou priamo komunikovať s verejnosťou, predstavujú prvú líniu pri ochrane štátu. 

Preto GLOBSEC, v spolupráci s expertmi na komunikáciu, vypracoval príručku o informačných operáciách (nielen) pre komunikátorov. Príručka ponúka prehľad o tom, čo všetko spadá pod informačné operácie, aké podvratné metódy môžu byť v našom informačnom priestore použité a ako rozpoznať varovné signály. Ponúka tiež tipy, ako sa pripraviť na rýchlu a účinnú reakciu, ale najmä ako systematicky budovať odolnosť spoločnosti prostredníctvom strategickej komunikácie.   

Publikácia je súčasťou projektu Zvyšovanie kapacít a pripravenosti verejnej správy na hybridné hrozby, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a podporený z Európskeho sociálneho fondu. 

Authors

Director, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Former Senior Advisor, Democracy & Resilience

Authors

Director, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Former Senior Advisor, Democracy & Resilience