Publication

Monitoring naratívov o voľbách

on 08.08.2023
slovakia

Téma predčasných volieb do NR SR v septembri 2023 sa s blížiacim sa termínom stáva čoraz aktuálnejšia na všetkých spektrách informačného priestoru. Tento monitoring analyzuje, ktoré naratívy, príspevky a aktéri sa s pohľadu počtu interakcií stali najpopulárnejšími v období 1.5. – 19.6. 2023  naprieč sociálnymi sieťami Facebook, Telegram, YouTube a Instagram.

Monitoring kvalitatívne analyzuje všetky príspevky v danom období, ktoré dosiahli viac ako 2000 interakcií a súviseli s predčasnými voľbami do NR SR. Výsledkom sú naratívy, ktoré predovšetkým politickí aktéri, dominujúci z pohľadu interakcií na sociálnych sieťach, využívajú v predvolebnej kampani. Medzi naratívmi sa vyskytujú pretrvávajúce témy ako Ukrajina a boj proti liberalizmu, no taktiež socio-ekonomické témy ako boj proti chudobe či téma manipulácie volieb. Pozornosť venuje taktiež naratívom o prezidentke SR, ktoré v monitorovanom období dominovali z pohľadu počtu príspevkov a dosah zaznamenávajú aj čoraz častejšie vyskytujúce sa konšpiračné teórie.

Kľúčové zistenia monitoringu sú nasledovné:

  • Diskurzu o voľbách dominujú primárne stránky politikov.
  • Spomedzi troch strán, ktoré v posledných mesiacoch získavajú v prieskumoch verejnej mienky vysoké preferenčné čísla, sa v monitoringu vyskytuje prevažne SMER-SSD. HLAS-SD ojedinele a Progresívne Slovensko takmer vôbec.
  • Facebook stránke Robert Fico patrí 7 z top 10 príspevkov vzorky, Facebook stránke Milan Uhrík • Republika patrí 5 z top 20 príspevkov.
  • Medzi kľúčové naratívy patrí vytváranie dojmu, že západné inštitúcie, mimovládne organizácie či konkrétne osoby zo zahraničia (ako napr. George Soros) budú ovplyvňovať  nadchádzajúce voľby. Na druhej strane tvrdenia o ruskej propagande sú zosmiešňované.
  • Informačnému priestoru tiež dominujú „chlebové témy“, sociálna pomoc a Ukrajina.
  • Konšpiračné teórie, najmä o úradníckej vláde či mimovládnych organizáciách, sa výrazne popularizujú prostredníctvom politických aktérov, ktorí ich využívajú čoraz častejšie.
  • Údajný vplyv Georga Sorosa sa presunul z medzí konšpiračných teórií do širokospektrálneho  využitia v rámci mnohých tém. Pribúda využívanie prívlastku „sorosovký“, časté sú aj  prívlastky „progresívny“ či „liberálny“.
  • Jadrom väčšiny príspevkov je vyvolávanie nedôvery a strachu naprieč voličským spektrom.

Celý monitoring nájdete nižšie v PDF.

Authors

katarína

Project Coordinator at Economy and Business Stream

Authors

katarína

Project Coordinator at Economy and Business Stream