Publication

Generačné Trendy Stredná Európa: Mozaika Postojov

  • Občania ktorej z krajín V4 sú najviac prozápadne orientovaní?
  • Sú medzi Slovákmi veľké generačné rozdiely v postojoch k NATO a Európskej únii?
  • Kto verí konšpiračným teóriám najviac – Slováci, Česi, Maďari alebo Poliaci?
  • Ktorej generácii chýba komunistický režim najviac?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v slovenskom zhrnutí publikácie Generačné trendy stredná Európa: Mozaika postojovktorá zachytáva komplexnosť názorov rôznych generácií občanov krajín V4 na geopolitickú orientáciu svojej krajiny, členstvo v EÚ a v NATO, ako aj na pád komunistického režimu. Dáta uvedené v publikácii vychádzajú z reprezentatívnych prieskumov verejnej mienky v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.

Úplné znenie publikácie Generačné trendy stredná Európa: Mozaika postojov v anglickom jazyku je dostupné tu.

Generačné Trendy by on Scribd

Authors

Director, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Authors

Director, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience