Press release

Zrodila sa historicky prvá dohoda medzi Slovenskom, Rakúskom a GLOBSEC-om o urýchlení inovačného potenciálu podunajského regiónu

04.06.2022

Slovenský premiér Eduard Heger, rakúsky kancelár Karl Nehammer a zástupcovia organizácie GLOBSEC vydali historicky prvé spoločné vyhlásenie o iniciatíve Danube Tech Valley (DTVI), ktorej cieľom je urýchlenie inovačného potenciálu v podunajskom regióne.

Všetky tri strany, ktoré sa na vyhlásení podieľali , sa zhodli, že agresívna vojna na Ukrajine prináša do nášho regiónu pozornosť, ktorú je potrebné zužitkovať. Z iniciatívy vyplýva, že obe krajiny chcú vytvoriť podmienky pre silnejšiu, konkurencieschopnejšiu a inovatívnejšiu Európu, najmä v regióne strednej a východnej Európy (CEE). Spoločná iniciatíva je zaujímavá najmä tým, že DTVI je prvá iniciatíva svojho druhu na úrovni zástupcov vlád Rakúska a Slovenska.

Čo je cieľom?

„Cieľom iniciatívy GLOBSEC Danube Tech Valley Initiative je urýchliť inovačný potenciál podunajského regiónu. Aj vzhľadom na bezprecedentný záujem o tento región vo vzťahu k ruskej agresii na Ukrajine, existuje zvýšený potenciál krajín CEE ako možného ohniska inovácií a cezhraničnej spolupráce,“ vysvetľuje Róbert Vass, zakladateľ a prezident organizácie GLOBSEC.

V kontexte budúcej integrácie krajín tohto regiónu v EÚ bude dôležité preskúmať spôsoby, ako by iniciatíva DTVI mohla mobilizovať inovačný potenciál aj v rámci širšieho susedstva EÚ (západný Balkán, Ukrajina).

Historická spolupráca

Vo vyhlásení sa zúčastnené strany zaviazali, že vojna na Ukrajine predstavuje vzácnu historickú príležitosť pre CEE transformovať svoju rastovú stratégiu, dosiahnuť väčšiu prosperitu a udržateľnosť a zrekonštruovať región na domov talentov a inovácií. „Spájame sily, aby sme pomohli podporiť regionálny ekonomický rozvoj a zlepšiť pozíciu regiónu v rámci Európy aj na globálnej scéne,“ píše sa v spoločnom vyhlásení.

Potenciá Dunaja

Inovácie sú základom pre uvoľnenie konkurencieschopnosti regiónu. Krajiny pozdĺž rieky Dunaj obsahujú jedinečnú kombináciu tradičných priemyselných odvetví, korporácií a startupov. Ďalej vykazujú ekonomické, spoločenské a demografické podmienky vysoko kompatibilné s vývojom technológií novej generácie v mnohých sektoroch, ako aj s nasadením technológií Priemyslu 4.0 na urýchlenie inteligentného, ​​udržateľného a spravodlivého rastu.

Tieto spoločné dotácie, kľúčové kompetencie a hlavné priemyselné odvetvia spolu so záväzkami v rámci dohody o novej generácii EÚ predstavujú politickú príležitosť pre regionálnu cezhraničnú spoluprácu a zdieľané prístupy k transformácii regiónu založenej na technológiách.

Región má potrebné predpoklady na to, aby sa stal semeniskom inovácií na čele s domácimi talentmi, ale zároveň je pevne začlenený do globálnych sietí inovácií. Na dosiahnutie tohto cieľa musíme ako blízki susedia spolupracovať na vytvorení multilaterálneho, participatívneho ekosystému inovácií a spoločnej prosperity,“ píše sa vo vyhlásení.

Pridať sa môžu aj iné vlády

„DTVI bude slúžiť ako katalyzátor politických opatrení vyplývajúcich z regionálnej spolupráce. Okrem toho DTVI zjednotí rôzne zainteresované strany, aby identifikovali oblasti politiky, vďaka ktorým bude CEE konkurencieschopnejšia, inovatívnejšia a udržateľnejšia. V rámci DTVI umožníme priaznivé podmienky a vytvoríme stimuly pre rast založený na inováciách,“ hovorí Katarína Cséfalvayová, ktorá vedie iniciatívu DTVI.

Vzhľadom na aktuálnosť a dôležitosť DTVI vlády presadzujú DTVI a podporia účasť ostatných vlád regiónu. GLOBSEC bude pôsobiť ako facilitátor DTVI a bude ho podporovať prostredníctvom rozvoja politických myšlienok založených na výskume založenom na dôkazoch a zapojení viacerých zainteresovaných strán, pričom bude slúžiť ako bod koordinácie a informácií, pričom zapojí všetkých partnerov.

 

Kontakt pre médiá:

Adam Sipos

+421 948 066 234

[email protected]

Navigation