Publication

Rodovo podmienená nenávisť v predvolebnom období

gender

Zastúpenie žien v slovenskom najvyššom zastupiteľskom orgáne, Národnej rade Slovenskej republiky, predstavuje len 21% a predčasné voľby do NR SR na konci septembra to s najväčšou pravdepodobnosťou nezmenia. Väčšina politických strán má totiž len minimálne číslo ženských kandidátok. V priemere ide o štvrtinu zo všetkých kandidátov na listinách politických subjektov pohybujúcich sa v pásme zvoliteľnosti. Na nízke zastúpenie ženského hlasu v politike reagovala v tomto predvolebnom období aj občianska spoločnosť, a to napríklad prostredníctvom iniciatívy Zakrúžkuj ženu, ktorá sa snaží prispieť k vyváženejšiemu zastúpeniu žien a mužov v slovenskej politike prostredníctvom podpory ženských kandidátok v parlamentných voľbách 2023 využitím preferenčných hlasov voličov.

Aj napriek nízkemu zastúpeniu v politickej oblasti sú ženy, a to nie len političky, viac atakované a kritizované ako muži. Vychádza to z predvolebného monitoringu slovenského informačného priestoru v období 1. júna až 1. septembra naprieč sociálnymi sieťami Facebook, Instagram, YouTube, Telegram a TikTok. Monitoring bol vykonaný prostredníctvom monitorovacieho nástroja spoločnosti Gerulata Technologies, a to v dvoch skupinách – muži a ženy, ktorí sú v predvolebnom období z podstaty svojej práce výraznejšie politicky a spoločensky exponovaní – najvyšší ústavní činitelia, politici/političky a novinári/novinárky, ktorí o politických strán a ich predstaviteľoch a predstaviteľkách informujú.

Analýza sa koncentruje špecificky na množstvo a typ útokov na konkrétne osoby - 76 vybraných žien a 46 vybraných mužov v rámci cieľovej skupiny. Rodovo podmienenú nenávisť u politicky a spoločensky exponovaných žien a mužov sme sledovali prostredníctvom analýzy 300 príspevkov (150 týkajúcich sa žien a 150 týkajúcich sa mužov) s najvyššou mierou interakcií (súčet reakcií, komentárov a zdieľaní), ktoré na základe zadanej query obsahujúcej mená sledovanej skupiny žien a mužov vygeneroval monitorovací nástroj Gerulata. Pre účely reportu sme monitorovali textový obsah príspevkov, ako aj video či obrazový obsah, ktorý príspevok obsahoval. Zároveň sme analyzovali aj autorov nenávistných prejavov, útokov či kritiky za hranicami korektnosti politického súboja. Prostredníctvom monitoringu sme zisťovali, aké rodovo podmienené naratívy sa najčastejšie vyskytujú a kto je ich adresátom či adresátkou.  

Celú analýzu nájdete v PDF nižšie.

Authors

Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

katarína

Project Coordinator at Economy and Business Stream

Authors

Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

katarína

Project Coordinator at Economy and Business Stream