Po konzultácii s Kanceláriou prezidentky SR, našimi strategickými partnermi a spoločnosťou Huawei sme prijali rozhodnutie, že Huawei nebude partnerom konferencie GLOBSEC 2020 Bratislava Fórum.

Sme nezávislá a hodnotová organizácia založená na podpore slobody, demokracie a právneho štátu. Konferencia vytvára priestor na otvorenú a transparentnú diskusiu o aktuálnych otázkach medzinárodných vzťahov, ekonomiky a bezpečnosti. Je dôležité, aby sa takéto diskusie nediali v uzavretých bublinách, ale podporili odbornú, vecnú a argumentami podloženú výmenu názorov. Konfrontáciu rôznych názorov považujeme za najférovejší spôsob diskusie. Zástupcovia spoločnosti sa teda zúčastnia konferencie v pozícii účastníkov podobne ako iní predstavitelia súkromného sektora.

Chceme zároveň zdôrazniť, že žiadny partner ani spoločnosť nemá, ani nikdy nemala vplyv na obsah jednotlivých debát, ani na analytickú činnosť think-tanku GLOBSEC Policy Institute, ktorý má dlhodobo konzistentné výstupy.

Kontakt pre médiá:

Lucia Milanová

[email protected]

+421 948 561 703